Het bestuur

Voorzitter : Ria Timmermans
Secretaris : Hilly Schipper
Penningmeester : Mary Gibbon
Bestuursleden :

Gerrit Woelders