Het bestuur

Voorzitter : Janine Roepers
Secretaris : Liesbeth Schepers
Penningmeester : Mary Gibbon
Bestuursleden : Jennet Hakkers
Hilly Schipper
Johannes Hakkers